ยิ่งอ่านมาก ก็มีรายได้มาก

ถึงจะไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่ถ้าการอ่านหนังสือช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณก็น่าจะมีแรงจูงใจในการอ่านมากขึ้นใช่ไหมครับ
คุณอาจคิดว่าผมพูดเกินจริง แต่การสำรวจว่าด้วยเรื่องปริมาณการอ่านหนังสือหลายครั้งพบว่า ยิ่งคนเราอ่านหนังสือมากเท่าไรก็ยิ่งมีรายได้ต่อปีสูง

อาจพูดได้ว่า ถ้าคุณหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้น โอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สูงตามไปด้วย
เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองดูตัวอย่างนี้ประกอบนะครับ นี่เป็นผลการสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือโดยสถาบันวิจัยธุรกิจและการตลาดนิเคอิ (Nikkei Research Institue of Industry and Markets) ปี 2009 ซึ่งสำรวจกลุ่มประชากรชายหญิง ที่อยู่ในช่วงวัย 20-60 ปีทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน

ในกลุ่มของคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 20-30 ปี ซึ่งเป็นวัยเริ่มทำงาน คนที่มีรายได้ 8 ล้านเยนต่อปีขึ้นไป ใช้เงินซื้อหนังสือประมาณ 2,910 เยนต่อเดือน คนที่มี 4-8 ล้านเยนต่อปีใช้เงินซื้อหนังสือประมาณ 2,557 เยนต่อเดือน ในขณะที่คนมีรายได้ต่ำกว่า 4 ล้านเยนต่อเดือน ใช้เงินซื้อหนังสือประมาณ 1,914 เยนต่อเดือน

จะเห็นว่า ปริมาณการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กับรายได้ กล่าวคือ “คนที่มีรายได้ต่อปีมากคือคนที่ซื้อหนังสือมาก คนที่มีรายได้ต่อปีน้อยคือคนที่ซื้อหนังสือน้อย” และนับวันแนวโน้มดังกล่าวนี้ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือเวลาได้ยินแบบนั้นจะพูดว่า คนที่มีรายได้เยอะก็ต้องซื้อหนังซื้อได้เยอะกว่าอยู่แล้ว จะมาอ้างว่าการอ่านหนังสือมากๆ ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้หรอก

หากคุณมีโอกาสพบประธานบริษัทที่ชอบอ่านหนังสือ หรือพนักงานบริษัทที่มีรายได้สูงและชอบอ่านหนังสือ ลองถามดูนะครับว่า “คุณเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อไหร่” รับรองว่าพวกเขาต้องตอบว่า “ตั้งแต่หนุ่มๆ” อย่างแน่นอน นั้นหมายความว่า คนที่มีรายได้สูงในตอนนี้อ่านหนังสือเป็นประจำตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีเงินหรือตั้งแต่ก่อนประสบความเร็จแล้ว

การอ่านหนังสือเป็น “นิสัย” อย่างหนึ่งครับ ดังนั้นต่อให้คนที่ไม่อ่านหนังสือมีรายได้เพิ่ม เขาก็ไม่คิดจะซื้อหนังสือเพิ่มอยู่ดี


📖 หนังสือ : เทคนิค อ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ
📌 ผู้แต่ง : คะบะชะวะ ชิอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *