อวดฉลาดมักไม่ก้าวหน้า

อวดฉลาดมักไม่ก้าวหน้า

อวดฉลาดมักไม่ก้าวหน้า การรู้ทันเจ้านายเป็นเรื่องดี แค่ไม่ควรแสดงให้คนอื่นทราบ เพราะมันจะเป็นภัยต่อความก้าวหน้าในชีวิตคุณ

เนื้อหาจากสามก๊ก

โจผีหารือกับสุมาอี้เรื่องของ เอียวสิ้ว ขุนนางผู้ชาญฉลาด ผู้ที่อ่านใจของโจโฉได้อย่างน่าอัศจรรย์

“เอียวสิ้วเป็นคนที่ฉลาดมาก เขาสามารถอ่านความคิดของท่านพ่อในตอนที่ท่านไปตรวจงานในตำหนักต่างๆ จนมาเห็นว่าประตูที่สร้างใหม่ท่านพ่อเขียน เพียงเท่านี้เอียวสิ้วก็เดาได้เลยว่าท่านพ่อต้องการจะบอกว่าประตูกว่าเกินไป

หรือแม้กระทั่งขนมที่ม้าเท้งส่งมาให้ ท่านพ่อเขียนเอาไว้บนกล่องว่า หนึ่งคำขนม เอียวสิ้วก็รู้ทันทีว่าท่านพ่อต้องการแจกของท่านพ่อให้ทุกคนชิมคนละคำ คนผู้นี้ช่างชาญฉลาดมากนะท่านสุมาอี้”

สุมาอี้ได้ฟังก็พยักหน้าแล้วบอกว่า “เอียวสิ้วฉลาดและฉลาดมาก แต่คนที่ฉลาดจนออกนอกหน้าอายุมักจะไม่ค่อยยืน เอียวสิ้วมักถือว่าตนเองฉลาดสามารถอ่านใจท่านเสนาฯ การทำแบบนี้เท่ากับล่วงเกินท่านเสนาฯ โดยไม่รู้ตัว ท่านอย่าลืมว่าคนเป็นนายมักจะไม่ชอบคนที่ไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่ต้องคอยให้บอกทุกเรื่อง แต่ยิ่งไม่ชอบมากโดยเฉพาะกับลูกน้อยที่อ่านใจเจ้านายได้ทุกเรื่อง เอียวสิ้วถือตัวว่าเก่ง อวดรู้ไปทึกเรื่อง การกระทำแบบนี้เหมือนข้ามหน้าข้ามตาท่านเสนาฯ”

โจผีได้ฟังเช่นนี้นทำให้เขาเข้าใจว่า การเป็นคนเก่งย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าไปอวดรู้เพราะมันจะทำให้อายุไม่ยืน

โจโฉเป็นผู้นำที่มีตรรกะแปลกๆ เช่น การผิดแล้วไม่ยอมรับผิด หรือความหวาดระแวงผู้อื่น หากใครเข้าใจในตรรกะย่อมที่จะรู้ใจโจโฉซึ่งแน่นอนว่าคนที่รู้ตรรกะหรือแนวคิดอันแหวกแนวของโจโฉในวุยก๊กจึงมีแค่ ซุนฮก สุมาอี้ และเอียวสิ้ว

สองคนแรกชาญฉลาดแต่ไม่แสดงออก หากไม่ถามก็จะไม่เสนอความเห็น แต่เอียวสิ้วกลับตรงกันข้าม เขาพยายามนำเสนอว่าตนเองรู้ใจเจ้านายทุกเรื่อง จนโจโฉรู้สึกไม่ปลื้และหวาดระแวงเอียวสิ้ว…

ข้อสรุปแนวคิดจากเรื่องนี้


เรื่องนี้จะโทษโจโฉก็ไม่ได้ หากคุณผู้อ่านมีลูกน้องแบบเอียวสิ้วคุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของโจโฉทันทีเลยว่าเป็นแบบไหน เพราะไม่มีเจ้านายคนไหนที่ชื่นชมลูกน้องที่รู้ใจตนเองจนกระจ่าง ทำไมหรือครับ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีมุมมืดหรือมุมที่ปิดบังไม่ต้องการให้ใครรู้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง หรือลูกเมีย มันเป็นมุมที่ไม่ต้องการเปิดเผย ให้คนที่สองทราบ

แล้วมาวันหนึ่ง มีลูกน้องคนหนึ่งมารู้จักมุมนี้ของคุณ คุณผู้อ่านคิดว่าตนเองจะมีความสุขหรือไม่ ตรงกันข้ามคุณจะรู้สึกหวาดระแวงกลัวว่าคนผู้นี้จะนำสิ่งนี้ไปเปิดเผย ฉะนั้นความฉลาดจึงไม่ใช่ความผิด การอ่านใจหรือรู้ใจนายทุกเรื่องก็ไม่ใช่ความผิด ทว่าความผิดคือการแสดงออกหรือ “อวด” ให้ทราบ สุดท้ายหากคุณรู้ใจเจ้านายก็อย่าแสดงออกเลยครับ เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อความก้าวหน้าของคุณในระยะยาว


📖 หนังสือ : อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างสามก๊ก
📍 ผู้แต่ง : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

✅สั่งหนังสือได้ที่ : https://bit.ly/3zu6Llk


บทความน่าอ่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *