การนอนหลับอย่างเพียงพอก่อนฉีดวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนอนหลับอย่างเพียงพอก่อนฉีดวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การค้นพบอันน่าถึงเมื่อปี 2002 แสดงให้เห็นว่า การนอนหลับส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อปฎิกริยาตอบสนองของคุณต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไป การศึกษานี้แบ่งคนหนุ่มสาวสุขภาพดีออกเป็นสองกลุ่ม

กลุ่มหนึ่งถูกจำกัดให้นอนหลับคืนละ 4 ชั่วโมงอยู่หกคืน

อีกกลุ่มหนึ่งได้รับการอนุญาตให้นอนหลับคืนละ 7 ชั่วโมงครึ่งถึง 8 ชั่วโมงครึ่ง

เมื่อครบกำหนดหกวันทุกคนจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตลอดช่วงเวลาหลายวันจากนั้นนักวิจับได้เก็บตัวอย่างเลือกเพื่อระบุว่าคนเหล่านี้สร้างภูมิต้านทาน ขึ้นมาตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการให้ว่าการให้วัคซีนประสบความสำเร็จหรือไม่

ผู้เข้าร่วมที่นอนหลับ 7-9 ชั่วโมงในสัปดาห์ก่อนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สร้างสารภูมิต้านทานที่ทรงพลังขึ้นมาเป็นปฎิกริยาตอบสนองซึ่งสะท้อนถึงระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพดี

ในทางกลับกันผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกจำกัดเวลานอนกระตุ้นการตอบสนองได้เพียงเล็กน้อย โดยผลิตปฎิกริยาภูมิคุ้มกันได้ไม่ถึง 50% ของภูมิคุ้มกันที่ผู้เข้าร่วมซึ่งนอนหลับอย่างเพียงพอระดมกำลังมาได้

นับจากการทดลองครั้งนั้น ก็มีรายงานผลกระทบจากการนอนหลับน้อยเกินไปในลักษณะคล้ายๆกัน ที่เกิดขึ้นกับวัคซีนตับอักเสบเอและบี

และที่สำคัญถึงแม้ว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วจะกลับมานอนให้เพียงพอสองสัปดาห์ ก็ไม่สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันอย่างเต็มรูปแบบต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อีกเลย

สรุปคือ ก่อนเข้ารับวัคซีนให้เตรียมตัวนอนหลับให้เพียงเพื่อปลุกระดมปฎิกริยาตอบสนองของภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *