5 คุณสมบัติของ Trader ที่ดี

5 คุณสมบัติของ Trader ที่ดี

คุณสมบัติ 5 ข้อต่อไปนี้ คือ สิ่งที่มือใหม่ต้องตั้งเป้าและทำให้ได้ เพื่อพัฒนาไปสู่ Trader ที่ดี